Graphics.net

 

Ljekarne lupriv

Lupriv 1

Radno vrijeme: radnim danom :
7 30 - 21

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kralja Tomislava 4
 Mostar

Tel: 036 332 636

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 1 Lupriv 1 Lupriv 1 Lupriv 1 Lupriv 1

Lupriv 2

Radno vrijeme: radnim danom:
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kneza Višeslava 77 b
 Mostar

Tel: 036 321 931

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 2 Lupriv 2 Lupriv 2 Lupriv 2 Lupriv 2 Lupriv 2

Lupriv 3

Radno vrijeme: radnim danom:
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kraljice Katarine 25
Mostar

Tel: 036 331 283

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 3 Lupriv 3 Lupriv 3 Lupriv 3 Lupriv 3 Lupriv 3

Lupriv 4

Radno vrijeme: radnim danom:
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kardinala Stepinca 9
Mostar

Tel: 036 328 268

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 4 Lupriv 4 Lupriv 4 Lupriv 4

Lupriv 5

Radno vrijeme: radnim danom:
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom:
ne radi

Adresa: Splitska 5
        Mostar

Tel: 036 326 292

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 5 Lupriv 5 Lupriv 5 Lupriv 5

Lupriv 6

Radno vrijeme: Radnim danom:
7 30 - 20 30

Subotom: 8-19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Dubrovacka ulica bb
Mostar

Tel: 036 319 110

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 6 Lupriv 6 Lupriv 6 Lupriv 6 Lupriv 6 Lupriv 6

Lupriv 7

Radno vrijeme: radnim danom:
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Rodočkih branitelja bb
Mostar

Tel: 036 350 307

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 7 Lupriv 7 Lupriv 7 Lupriv 7

Lupriv 8

Radno vrijeme: radnim danom:
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kneza M.V. Humskog bb
Mostar

Tel: 036 321 353

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 8 Lupriv 8 Lupriv 8 Lupriv 8 Lupriv 8 Lupriv 8

Lupriv 9

Radno vrijeme: radnim danom :
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Potoci 56
 Mostar

Tel: 036 345 393

E-Mail: lupriv9@lupriv.com
Lupriv 9 Lupriv 9 Lupriv 9 Lupriv 9 Lupriv 9 Lupriv 9

Lupriv 10

Radno vrijeme: radnim danom: 08-20

Subotom: 08-19

Nedjeljom: 08-15

Adresa: Grbavička 85
   Sarajevo

Tel/Fax: 033 812 561

E-Mail: lupriv10@lupriv.com

Lupriv 10 Lupriv 10 Lupriv 10 Lupriv 10 Lupriv 10 Lupriv 10

Lupriv 11

Radno vrijeme: radnim danom: 08-20

Subotom: 08-18

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Skenderija 5
  Sarajevo

Tel/Fax: 033 216 505

E-Mail: lupriv11@lupriv.com

Lupriv 11 Lupriv 11 Lupriv 11 Lupriv 11 Lupriv 11 Lupriv 11 Lupriv 11 Lupriv 11 Lupriv 11

Lupriv 12

Radno vrijeme: radnim danom:
7 - 21

Subotom: 8-19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Maršala Tita 110
 Mostar

Tel/Fax: 036 551 284

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 12 Lupriv 12 Lupriv 12 Lupriv 12

Lupriv 13

Radno vrijeme: svaki dan i nedjeljom
8 - 23

 

 

Adresa: S. Radića 37
Mostar

Tel/Fax: 036 323 312

E-Mail: lupriv@lupriv.com

Lupriv 13 Lupriv 13 Lupriv 13 Lupriv 13 Lupriv 13 Lupriv 13

Lupriv 14

Radno vrijeme: radnim danom: 08-20

Subotom: 08-19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: DŽemala Bijedića 39
  Sarajevo

Tel/Fax: 033 803 097

E-Mail: lupriv14@lupriv.com

Lupriv 14 Lupriv 14 Lupriv 14 Lupriv 14 Lupriv 14 Lupriv 14

Lupriv 15

Radno vrijeme: radnim danom: 08-20

Subotom: 08-19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Vrazova 22
   Sarajevo

Tel/Fax: 033 213 579

E-Mail: lupriv15@lupriv.com

Lupriv 15 Lupriv 15 Lupriv 15 Lupriv 15 Lupriv 15 Lupriv 15

Lupriv 16

Radno vrijeme: radnim danom: 08-20

Subotom: 08-19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Igmanskih bataljona 3
Hrasnica,  Sarajevo

Tel/Fax: 033 510 619

E-Mail: lupriv16@lupriv.com

Lupriv 16 Lupriv 16 Lupriv 16 Lupriv 16 Lupriv 16

Lupriv 17

Radno vrijeme: radnim danom: 08-20

Subotom: 08-19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Obala Isha-bega Ishakovića 7
Sarajevo

Tel/Fax: 033 237 410

E-Mail: lupriv17@lupriv.com

Lupriv 17 Lupriv 17 Lupriv 17 Lupriv 17 Lupriv 17

Lupriv 18

Radno vrijeme: radnim danom:
8  - 20

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Hrvatskih branitelja bb
Stolac

Tel/Fax: 036 853 963

E-Mail: lupriv18@lupriv.com

Lupriv 18 Lupriv 18 Lupriv 18 Lupriv 18

Lupriv 19

Radno vrijeme: radnim danom:
8  - 20

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Milana Preloga 2a
           Sarajevo

Tel/Fax: 033 616-980

E-Mail: lupriv19@lupriv.com

 

Lupriv 19 Lupriv 19 Lupriv 19 Lupriv 19

Lupriv 20

Radno vrijeme: radnim danom:
8  - 20

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Opine bb
           Mostar

Tel/Fax: 036 576-254

E-Mail: lupriv20@lupriv.com

 

Lupriv 20 Lupriv 20 Lupriv 20 Lupriv 20 Lupriv 20

Lupriv 21

Radno vrijeme: radnim danom: 08-20

Subotom: 08-19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Trg nezavisnosti 16
   Sarajevo

Tel/Fax: 033 452 325

E-Mail: lupriv21@lupriv.com

 

Lupriv 21 Lupriv 21 Lupriv 21 Lupriv 21 Lupriv 21 Lupriv 21 Lupriv 21 Lupriv 21 Lupriv 21

Lupriv 22

Radno vrijeme: radnim danom: 
8 - 20

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kralja Tomislava bb
Rama

Tel: 036 771 411

E-Mail: lupriv22@lupriv.com

 

Lupriv 22 Lupriv 22 Lupriv 22 Lupriv 22 Lupriv 22

Lupriv 23

Radno vrijeme: radnim danom :
8 - 15

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Titova 109
 Drvar

Tel: 034 819 199

E-Mail: lupriv23@lupriv.com
Lupriv 23 Lupriv 23 Lupriv 23 Lupriv 23 Lupriv 23

Lupriv 24

Radno vrijeme: radnim danom :
9 - 17

Subotom: 7 - 12

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Maršala Tita 20
 Bosansko Grahovo

Tel: 034 850 321

E-Mail: lupriv24@lupriv.com
Lupriv 24 Lupriv 24 Lupriv 24 Lupriv 24

Lupriv 25

Radno vrijeme: radnim danom :
8 - 20

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kruševo bb
 Mostar

Tel: 036 486 040

E-Mail: lupriv25@lupriv.com
Lupriv 25 Lupriv 25 Lupriv 25 Lupriv 25 Lupriv 25

Lupriv 26

Radno vrijeme: radnim danom :
8 - 20

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Kneza Višeslava 152
 Mostar

Tel: 036 348 687

E-Mail: lupriv26@lupriv.com
Lupriv 26 Lupriv 26 Lupriv 26 Lupriv 26 Lupriv 26

Lupriv 27

Radno vrijeme: radnim danom :
7 30 - 20 30

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Mate Bobana bb
 ÄŒapljina

Tel: 036 807 668

E-Mail: lupriv27@lupriv.com
Lupriv 27 Lupriv 27 Lupriv 27 Lupriv 27 Lupriv 27

Lupriv 28

Radno vrijeme: radnim danom :
8 - 17

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Splitska bb (autobusni kolodvor)
 Livno

Tel: 034 203 899

E-Mail: lupriv28@lupriv.com
Lupriv 28 Lupriv 28 Lupriv 28 Lupriv 28

Lupriv 29

Radno vrijeme: radnim danom :
8 - 18

Subotom: 8 - 16

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Pere Bilića 56A
 Jablanica

Tel: 036 753 973

E-Mail: lupriv29@lupriv.com
Lupriv 29 Lupriv 29 Lupriv 29 Lupriv 29 Lupriv 29

Lupriv 30

Radno vrijeme: radnim danom :
8 - 20

Subotom: 8 - 19

Nedjeljom: ne radi

Adresa: Višnjik 35A
 Sarajevo

Tel: 033 550 096

E-Mail: lupriv30@lupriv.com
Lupriv 30 Lupriv 30 Lupriv 30 Lupriv 30

Lupriv proizvodi

Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi Lupriv proizvodi

Lupriv druženja

Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja Lupriv druženja

Lupriv 31

Lupriv 31 Lupriv 31 Lupriv 31 Lupriv 31 Lupriv 31