Graphics.net

 

Novosti

FOTO TERAPIJA

FOTO TERAPIJA

Fotodermatologija je grana dermatovenerologije koja izučava utjecaj svijetlosti na kožu u svrhu liječenja i postavljanja dijagnoze kožnih bolesti. Od davnina je poznat povoljan utjecaj sunca na pojedine kožne bolesti. Prije više od 3000 godina u Indiji i Egiptu su koristili biljke koje bi utrljavali u kožu i izlagali suncu te na taj način liječili vitiligo.

Više