Graphics.net

O nama

« Lupriv grupa sa sjedištem u Mostaru (Bosna i Hercegovina) objedinjuje vlasnički i djelatno povezane pravne osobe: Zdravstvenu ustanovu ljekarne LUPRIV sa sjedištem u Mostaru, Zdravstvenu ustanovu ljekarne CORTEX sa sjedištem u Imotskom (Republika Hrvatska), Zdravstvenu ustanovu ljekarne CROPHARM sa sjedištem u Ljubuškom i proizvodno poduzeće «FARMOS» sa sjedištem u Mostaru (novoregistrirano poduzeće). ”

Zdravstvena ustanova ljekarne Lupriv, registrirana je tvrtka koja se bavi farmaceutskom trgovačkom djelatnošću. Sjedište ustanove koja kontinuirano posluje od 1994. godine je u Mostaru. Ustanova broji ukupno 30 ljekarni na području Bosne i Hercegovine. Razvojna intencija vlasnika je ekspanzija poslovanja proširenjem na šire područje Bosne i Hercegovine u okviru čega se priprema otvaranje nove poslovne jedinice.

Zdravstvena ustanova ljekarne Cortex, registrirana je tvrtka koja se bavi farmaceutskom maloprodajnom trgovačkom djelatnošću u Republici Hrvatskoj. Sjedište Ustanove koja kontinuirano i uspješno posluje od 1996. godine je u Imotskom. Ustanova ima 4 ljekarničke jedinice u Dalmaciji (Imotskom, Muću Donjem, Splitu i Dicmu), s tendencijom rasta.

Zdravstvena ustanova ljekarna Cropharm, registrirana je za obavljanje farmaceutske maloprodajne trgovačke djelatnosti. Sjedište Ustanove koja kontinuirano posluje od 1992. je u Ljubuškom u kojem i djeluje jedina ljekarnička jedinica ove Ustanove.