Graphics.net

S kim smo?

Vaš smo uvijek prvi izbor zahvaljujući i krugu najboljih s kojima suraÄ‘ujemo. Zahvalni smo na:

c) partnerstvu s prepoznatljivim i priznatim tuzemnim i inozemnim dobavljačima koji u skladu s pozitivnim zakonskim aktima osiguravaju proizvode zakonski zahtijevane i tržišno očekivane kakvoće; (linkovi na različite dobavljače)

d) Korektnoj partnerskoj suradnji s ljekarnama i ljekarničkimustanovama u BiH i inozemstvu, sa MeÄ‘ukantonalnom farmaceutskom komorom, Ministarstvom zdravstva BIH i povezanim visokoškolskim ustanovama u BiH i RH. (linkovi na različite ustanove)

Krka d.d. - Novo mesto
Adresa: Ul. H. Cemerelica17 Sarajevo
http://www.krka.si
E-Mail: info@krka.biz

 

BosnaFarm - Sarajevo
Adresa: Rudarska 57 Tuzla
http://www.bosnafarm.ba
E-Mail: bosnafarm@bosnafarm.ba

 

Pliva d.d. - Sarajevo
Adresa: Trg Heroja 10 Sarajevo
http://www.pliva.ba
E-Mail: pliva@pliva.ba

 

Encian d.d. - Zagreb
Adresa: Gospodarska bb Donji stupnik
http://www.encian.hr
E-Mail: info@encian.hr

 

Bosna Lijek d.d. - Sarajevo
Adresa: GJukiceva 55 Sarajevo
http://www.bosnalijek.ba
E-Mail: info@bosnalijek.ba

 

Olival d.d. - Zagreb
Adresa: Bolnicka 65 Zagreb
http://www.olival.hr
E-Mail: olival@zg.htnet.hr

 

Natural Wealth - M&D Co.
Adresa: Rudarska bb Citluk
E-Mail: m&d.co@max.net.ba